מדריכים מקצועיים חזרה לעמוד מדריכים מקצועיים

דוגמה לדוח תזרים מזומנים

תזרים מזומנים דוגמה
לתאריך: 1/3/10-8/3/10
שם:דוגמה    
תאריך אסמכתא פרוט הכנסה הוצאה יתרה
01/03/10   יתרה התחלתית בבנק     10000
01/03/10  7  פרעון חשבונית מיכל  3000   13000
01/03/10  143  שיק לספק ציוד    2000 11000
01/03/10  9  פרעון חשבונית שלום 5000    16000
01/03/10         16000
02/03/10         16000
02/03/10         16000
02/03/10         16000
02/03/10         16000
02/03/10         16000
02/03/10         16000
03/03/10         16000
03/03/10         16000
03/03/10         16000
04/03/10         16000
04/03/10         16000
05/03/10         16000
05/03/10         16000
06/03/10         16000
06/03/10         16000
07/03/10         16000
07/03/10         16000
08/03/10         16000
08/03/10         16000
סה"כ    

מזומנים הם האויר של העסק.
עסק ללא מזומנים זמינים לפעולותיו השוטפות והעתידיות, סופו להיכשל.
תזרים מזומנים הוא ההפרש בין תקבולי העסק בפועל, לבין תשלומי העסק בפועל.
מטרת דוח תזרים מזומנים היא להראות לך בכל רגע נתון מה יתרות המזומנים של העסק, ומה היתרות הצפויות במהלך תקופת התכנון.
ניהול הדוח בצורה נכונה ובאופן שיטתי ימנע הפתעות לא נעימות, כגון שיחה ממנהל הבנק שאומר לך להפקיד כסף באופן מיידי, או שהיא מתחיל להחזיר לך שיקים.
דוח תזרים מזומנים מתחלק לשלושה חלקים.

החלק הראשון הוא מעקב עבור כל תקבולי העסק.
התקבולים כוללים את הכנסות העסק ממכירות בפועל ומכירות בהקפה, וכן הלוואות מגורמים שונים.
את התקבולים יש להכניס בדוח על פי מועד קבלתם.

החלק השני הוא צד התשלומים, פה תכלול כל הוצאה עתידית על פי תאריך פירעונה.
התשלומים כוללים את התשלומים לספקים השונים, החזר הלוואה לבנק, תשלום משכורות,תשלומים לחברת אשראי, וכל כל תשלום  אשר משפיע על יתרת המזומנים של העסק.
את התשלומים יש להכניס בדוח על פי תאריך פירעונם.

החלק השלישי בדוח הוא הכנסת יתרת פתיחה של חשבון הבנק שלך.
יתרת פתיחה היא למעשה יתרת החשבון הבנק שלך נכון למועד התחלת עריכת הדוח.

דוח תזרים מזומנים שמנוהל בצורה מדויקת, הוא תמונת שיקוף עתידית של תדפיס הבנק שלך.

למידע נוסף מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם או חייג 1599-563-564
שם
משפחה
טלפון
דוא"ל
נושא
שרות מנהל חשבונות אישי הזמין לכל השאלות והסוגיות המקצועיות בהם אתם נתקלים.
תמיכה שנתית במחיר סמלי הכוללת סיוע טכני לכל המודולים בתוכנת הנהלת חשבונות.
רכישת חתימה אלקטרונית לצורך משלוח מסמכים עסקיים במייל,
על-פי הוראות מס הכנסה.
שירותים נוספים
הנהלת חשבונות פתיחת עסק הדרכה וייעוץ לפתיחת עסק חדש הגשת דוח שנתי למס הכנסה הצהרת הון הדרכה אישית על התוכנה קורס פתיחה ונהול עסק
 
כמה להפריש לקרן פנסיה בשנת 2013הוצאות מוכרות לצורך מסעוסק פטורמדריך פתיחת עסקעוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת עוסק פטור במס הכנסהפתיחת עוסק פטור בביטוח לאומי מדריכים נוספים
 
תמיכה בתוכנת הנהלת חשבונות בקשות פיתוח למודולים נוספים רואי חשבון הנהלת חשבונות יזמות עסקית
 
מחזור עוסק פטור 2015מועד הגשת דוח שנתי 2013מפקד מלאי ליום 31 לדצמבר 2013מחשבון נקודת איזוןמחשבון מע"מטלפונים מס הכנסהתשלום מס הכנסה באינטרנטתשלום מע"מ באינטרנט מידע נוסף
   
  הצטרפו אלינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר אנציקלופדיית המס של ישראל תוכנה רשומה במס הכנסה רואי חשבון