מדריכים מקצועיים חזרה לעמוד מדריכים מקצועיים

עוסק מורשה ביטוח לאומי

יש לפתוח תיק עצמאי במוסד לביטוח לאומי מייד עם תחילת הפעילות.

החשיבות היא רבה בכדי שתיהיה זכאי לגמלאות מסוימות בעקבות אירוע.


האם אתה עונה על ההגדרה של עובד עצמאי ?

בכדי לענות על ההגדרה של עובד עצמאי מבחינת חוק ביטוח לאומי יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

1. מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.

2. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע

3. מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע


טופס פתיחת התיק

לצורך פתיחת התיק בבטוח לאומי יש למלא טופס הנקרא
דין וחשבון שנתי  יש למסור את הטופס  במוסד 

לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.

בין יתר הפרטים בטופס דין וחשבון שנתי  הינך נדרש למלא תחזית רווח חודשית.

הסכום אותו יש לרשום הינו הרווח ( הכנסות בניכוי הוצאות ).

מומלץ לרשום סכום שהינו בהתאם לתחזית בכדי להימנע מהפרשי שומה מהותיים בהמשך.


מקדמות ביטוח לאומי

המקדמות אותם תשלם הם מקדמות על החשבון.

החישוב הסופי עם המוסד לביטוח לאומי יעשה לאחר הגשת הדוח
השנתי למס הכנסה.

במידה ושילמת סכום גבוה מידי תקבל החזרים ואם שילמת סכום נמוך מידי תצטרך לשלם הפרשים.

ניתן לשנות את גובה המקדמות במהלך השנה באמצעות
בקשה לשינוי מקדמות ביטוח לאומי


גמלה חוסמת

דמי פגיעה בעבודה תקבל לפי המקדמות ששילמת בפועל טרום האירוע.

לא ניתן להגדיל או להקטין את ההצהרה שעל פיה משולמת הגימלה.

 

שיעורי דמי הביטוח והסכומים לעצמאי ( כולל דמי ביטוח בריאות )

עד הכנסה של 4,809 ש"ח ישולם 9.82%

מעל 4,809 ש"ח ועד תקרה של 79,750 ש"ח ישולם 16.23%

מינימום לתשלום לעובד עצמאי ( ללא תלות בהכנסות ) 197 ש"ח לחודש


למידע נוסף>
ביטוח לאומי עצמאי

למידע נוסף מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם או חייג 1599-563-564
שם
משפחה
טלפון
דוא"ל
נושא
שרות מנהל חשבונות אישי הזמין לכל השאלות והסוגיות המקצועיות בהם אתם נתקלים.
תמיכה שנתית במחיר סמלי הכוללת סיוע טכני לכל המודולים בתוכנת הנהלת חשבונות.
רכישת חתימה אלקטרונית לצורך משלוח מסמכים עסקיים במייל,
על-פי הוראות מס הכנסה.
שירותים נוספים
הנהלת חשבונות פתיחת עסק הדרכה וייעוץ לפתיחת עסק חדש הגשת דוח שנתי למס הכנסה הצהרת הון הדרכה אישית על התוכנה קורס פתיחה ונהול עסק
 
כמה להפריש לקרן פנסיה בשנת 2013הוצאות מוכרות לצורך מסעוסק פטורמדריך פתיחת עסקעוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת עוסק פטור במס הכנסהפתיחת עוסק פטור בביטוח לאומי מדריכים נוספים
 
תמיכה בתוכנת הנהלת חשבונות בקשות פיתוח למודולים נוספים רואי חשבון הנהלת חשבונות יזמות עסקית
 
מחזור עוסק פטור 2015מועד הגשת דוח שנתי 2013מפקד מלאי ליום 31 לדצמבר 2013מחשבון נקודת איזוןמחשבון מע"מטלפונים מס הכנסהתשלום מס הכנסה באינטרנטתשלום מע"מ באינטרנט מידע נוסף
   
  הצטרפו אלינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר אנציקלופדיית המס של ישראל תוכנה רשומה במס הכנסה רואי חשבון